Sklepienie kolebkowe
Sklepienie o kształcie połowy walca lub kształtu zbliżonego do walca.
W zależności od kształtu krzekroju może być odcinkowe (przekrój w kształcie fragmentu okręgu), podniesione (elipsa przecięta wzdłuż krótkiej osi), spłaszczone (elipsa przecięta wzdłuż dłuższej osi), stożkowe (przekrój okrągły, zwężający się).
W zależności od kształtu osi: proste (oś jest linią prostą prostopadłą do czoła), skośne (oś pozioma, ale nachylona do czoła), spiralne (w klatkach schodowych), wzniesione (oś nie jest ustawiona poziomo).
 Zamki z tym hasłem