Portal
Monumentalne wejście do budowli lub ważnego wnętrza (w przypadku zamków również brama prowadząca na dziedziniec). Bogato wyposażony rzeźbiarsko i architektonicznie występował już w starożytnej Grecji. W Polsce w okresie romańskim portale były ozdobione archiwoltą lub łukami o coraz mniejszych promieniach cofającymi się w głąb ściany. W okresie renesansu zdobienia były jeszcze bogatsze, czasami z posągami po obu stronach drzwi.
 Zamki z tym hasłem