Herb Półkozic
Inne nazwy: Półkoza, Połukoza, Połukozic, Pułkoza, Żebro.
 Zamki z tym hasłem