Drugi pokój toruński
Pokój zawarty 19 X 1466 między Polską a Krzyżakami kończący wojnę trzynastoletnią 1454-66; Polska odzyskała zachodnią część państwa krzyżackiego (Prusy Królewskie), wschodnia część (późniejsze Prusy Książęce) stała się lennem Polski.
 Zamki z tym hasłem