Pokój toruński
Pokój zawarty 1 II 1411 roku między Polską i Litwą a Krzyżakami, kończący tzw. wielką wojnę 1409-11. Zakon krzyżacki zrezygnował ze Żmudzi na okres życia Władysława II Jagiełły i Witolda, Mazowsze odzyskało ziemię zawkrzańską, losy Santoka i Drezdenka miał rozstrzygnąć sąd polubowny.
 Zamki z tym hasłem