Podcień
Konstrukcja architektoniczna otwarta z jednej, dwóch lub trzech stron szeregiem słupów, filarów lub arkadami. Zazwyczaj sklepiona krzyżowo.
 Zamki z tym hasłem