Jan Muskata (ok. 1250-1320)
Biskup krakowski od 1294; zwolennik rządów Przemyślidów w Polsce; 1301 wicekanclerz Wacława III, króla węgierskiego; przeciwnik Władysława I Łokietka i arcybiskupa Jakuba Świnki; po objęciu przez Łokietka rządów w Małopolsce 1307 doszło do otwartej walki z Janem Muskatą; 1311 poparł on bunt wójta krakowskiego Alberta, a po jego upadku zbiegł na Śląsk; do diecezji wrócił 1318 w wyniku interwencji papieskiej.
 Zamki z tym hasłem