Mieszko I ok. 935-992
Pierwszy historyczny książę polski, którego istnienie potwierdzają źródła historyczne. Jednym z głównym jego zadań było jednoczenie podległych mu krain. Prowadził działania mające na celu poprawę pozycji swego kraju i siebie jako władcy na europejskiej scenie politycznej. Zawarł układ z cesarzem Ottonem I i zobowiazal się płacić trybut z części swego terytorium. Zawarł przymierze z Czechami, wzmocnił je poślubiając księżniczkę czeską, Dobrawę (965). Przyjął chrzest (966) zabezpieczając kraj przed nawracaniem go siłą, licząc, że wspólna religia przyspieszy integrację Polski. Inicjując budowę licznych grodów obronnych, wzmocnił swój kraj.
 Zamki z tym hasłem