Lustracje
Opisy dóbr królewskich sporządzane w Polsce 1564-1789 przez specjalne komisje (w założeniu co 5 lat, w rzeczywistości nieregularnie); zawierają dane o dochodach znacznej części królewszczyzn, liczbie i wielkości folwarków, wysokości uzyskiwanych dochodów; stanowią cenne źródło do badania stosunków gospodarczych w Polsce.
 Zamki z tym hasłem