Leszczyński Rafał (ok. 1526-1592)
Wojewoda brzeski i kujawski 1545-50, kasztelan śremski od 1580; jeden z przywódców ruchu egzekucyjnego i reformacji; wielokrotny poseł na sejmy i marszałek sejmowy; występował przeciw możnowładcom i duchowieństwu; związany z ruchem braci czeskich.
 Zamki z tym hasłem

Baranów Sandomierski
Rydzyna