Komtur
W niektórych zakonach rycerskich (Krzyżacy, joannici) zwierzchnik domu zakonnego, później w państwach tych zakonów zarządca okręgu, prowincji (komturii), złożonej z 1 lub kilku zamków i przyległego terytorium.
 Zamki z tym hasłem