Kapitularz
Sala w klasztorze lub zamku zakonnym służaca do narad zakonników. Zazwyczaj miała charakter reprezentacyjny.
 Zamki z tym hasłem