Kapituła
W zakonach - zjazd przełożonych zakonnych z jakiegoś regionu lub całego zakonu. W kościele katolickim zgromadzenie duchownych.
 Zamki z tym hasłem