Infirmeria
Pomieszczenie dla chorych, izba chorych w klasztorach, szkołach, wojsku, zamkach.
 Zamki z tym hasłem