Guerquin Bohdan (1904-1979)
Wybitny historyk architektury, w okresie międzywojennym prowadził inwentaryzację i badania architektury obronnej na Podolu i Wołyniu i wydał pierwsze publikacje o polskich zamkach . Związał się na całe życie znacznie przyczyniając się do popularyzacji tej dziedziny wiedzy w Polsce. W pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej zabezpieczał pozostałości wystroju Zamku Królewskiego w Warszawie. Po wojnie związany najpierw z Krakowem i odbudową zamku na Wawelu, potem przeniósł się do Warszawy a następnie na stałe do Wrocławia. Uczestniczył w badaniach i opracowywał projekty odbudowy wielu zamków, m.in. w Będzinie, Malborku, Chęcinach, Drzewicy, Szymbarku. Pod jego skrzydłami wychowało się całe pokolenie wybitnych historyków sztuki i architektury obronnej, m.in. Olgierd Czerner i Jerzy Rozpędowski. W jego dorobku znajdują się takie pozycje jak 'Zamki śląskie' i 'Zamki w Polsce', przez długi czas najobszerniejsze wydawnictwa kastellologiczne w Polsce.
 Zamki z tym hasłem