Gubernator
W dawnej Polsce administrator wielkich majątków ziemskich; w XV wieku tytuł namiestnika królewskiego w Prusach Królewskich, zniesiony 1467; 1772-1849 kierownik władzy administracyjnej w Galicji i Lodomerii; od 1837 urzędnik na czele urzędu gubernialnego w Królestwie Polskim.
 Zamki z tym hasłem