Gotyk
Kierunek w sztuce wywodzący się z północno-zachodniej Francji. Cechą gotyku jest przewaga elementów pionowych i udoskonalenie w porównaniu do architektury romańskiej techniki stosowania sklepień. Początkowo stosowano łęki, później ostrołuki, które umożliwiły budowanie wyższych niż dotąd filarów oporowych. Sklepienia krzyżowo-żebrowe nabierają elementów dekoracyjnych. Gotyk wyróżnia elementy konstrukcyjne od wypełniających, stąd przestrzenie między przyporami lub łękami często są przeszklone witrażami czy okrągłymi oknami tzw. Św. Katarzyny. Portale są bardziej wysunięte z lica murów.
 Zamki z tym hasłem