Fosa
Nawodniona lub sucha zapora wykonywana w postaci rowu, osłaniająca podejścia do murów obronnych w twierdzach, zamkach, ufortyfikowanych klasztorach i miastach. W późniejszych czasach nazywana również rowem fortecznym.
 Zamki z tym hasłem