Fortalicja
W Polsce przedrozbiorowej nazwą tą określano obronne dwory szlacheckie, a także strażnice lub niewielkie twierdze (zwłaszcza drewniano-ziemne) budowane głównie na wschodnich kresach Rzeczypospolitej.
 Zamki z tym hasłem