Flankowanie
W sztuce fortyfikacyjnej zasada konieczności wzajemnego powiązania ogniowego wzniesionych dzieł (budowli) obronnych, jak również poszczególnych elementów tych dzieł tak, aby mogły wzajemnie bronić dostępu do siebie.
 Zamki z tym hasłem