Elektor
Osoba posiadająca prawo wyboru władcy (później prezydenta) w systemie wyborów pośrednich. W Polsce od połowy XI wieku oprócz dziedziczności tronu istniały elekcje, początkowo jedynie w przypadku braku męskiego potomka na elekcjach wybierano nowego władcę z panującej dynastii. Na polskich prawo głosu posiadali wszyscy feudałowie (później również cała szlachta). Wobec takiej ilości wyborców określenie elektor nie oznaczało godności takiej jak na przykład w Niemczech od XIII wieku, gdzie prawo wyboru władcy miało siedmiu książąt i arcybiskupów.
 Zamki z tym hasłem