Burgrabia
w średniowiecznych Niemczech urzędnik w miastach królewskich i biskupich, o funkcjach sądowniczych i wojskowych; w Polsce od XIV wieku zastępca starosty lub kasztelana (szczególne znaczenie miał burgrabia zamku krakowskiego), również zwierzchnik grodu niekasztelańskiego; po 1466 namiestnik królewski w Prusach Królewskich i Gdańsku; w dominium warmińskim od schyłku XIV wieku zarządca komornictwa, który zbierał od ludności świadczenia w naturze i pieniądzu, zarządzał zamkiem, miał też uprawnienia administracyjne i sądowe, równające go ze starostą grodowym.
 Zamki z tym hasłem