Bolesław II
(między 1309 a 1312-1368), książę świdnicki od 1326, syn księcia świdnickiego Bernarda; nie uznawał zwierzchnictwa czeskiego, bronił niezależności księstwa w sojuszu z władcami polskimi, węgierskimi i cesarzem Ludwikiem Wittelsbachem; po przyłączeniu m.in. księstwa jaworskiego (1346), Sobótki, Kluczborka, Byczyny, Siewierza, Łużyc Dolnych najpotężniejszy książę śląski; zmarł bezpotomnie, dziedziczyła po nim bratanica Anna, żona cesarza Karola IV Luksemburczyka.
 Zamki z tym hasłem