Bolesław I Wysoki
(1127-1201), książę śląski od 1163, syn Władysława II Wygnańca; 1163 objął z bratem, Mieszkiem Plątonogim, Śląsk (zwrócony przez Bolesława IV Kędzierzawego); 1172 wygnany przez brata, odzyskał dzielnicę dzięki interwencji cesarza niemieckiego, Mieszkowi zaś wydzielił dzielnicę w Raciborzu; 1177 przyczynił się do upadku Mieszka III Starego; jako zwolennik Kazimierza II Sprawiedliwego utrwalił swoje stanowisko przeciw buntującym się braciom, Mieszkowi i Konradowi zw. Laskonogim, oraz synowi, Jarosławowi; starania Bolesława Wysokiego o opanowanie dzielnicy krakowskiej, po śmierci Kazimierza II Sprawiedliwego, zakończyły się 1194 niepowodzeniem; Bolesław Wysoki popierał rozwój osadnictwa wiejskiego i górnictwa, fundował klasztory i kościoły.
 Zamki z tym hasłem