Bolesław V Wstydliwy
(1226-79), książę sandomierski od 1233, krakowski od 1243, syn Leszka Białego; 1243, po klęsce stryja Konrada I Mazowieckiego pod Suchodołem odzyskał dzielnicę krakowską; 1239 ożeniony z królewną węgierską, Kingą, pozostawał w stałym sojuszu z Węgrami; w czasie najazdu tatarskiego 1259-60 schronił się na Węgry, 1273 stłumił bunt rycerstwa, które powołało na tron krakowski księcia Władysława opolskiego; popierał rozwój gospodarczy południowej Małopolski, 1257 nadał Krakowowi prawa miejskie; 1253 poparł kanonizację bpa Stanisława ze Szczepanowa; protektor zakonów, zmarł bezpotomnie.
 Zamki z tym hasłem