Bolesław II Rogatka
zw. Łysym (między 1220 a 1225-1278), książę śląski od 1242, syn Henryka II Pobożnego; 1247 dopuścił do współrządów brata, Henryka III Białego; 1248, po podziale Dolnego Śląska, ostatecznie zatrzymał Legnicę i Głogów; ok. 1249 utracił na rzecz arcybiskupa magdeburskiego ziemię lubuską; 1251 wydzielił Głogów młodszemu bratu, Konradowi; przegrany spór z biskupem wrocławskim Tomaszem I osłabił pozycję Bolesława II Rogatki wobec Kościoła; szukał pomocy u feudałów niemieckich i otaczał się Niemcami, co uczyniło go niepopularnym wśród polskiego rycerstwa.
 Zamki z tym hasłem

Brzeg
Sobieszów
Wleń