Bogusław XIV
(1580-1637), ostatni książę zachodniopomorski (od 1625); podczas wojny trzydziestoletniej nie zdołał obronić neutralności państwa przed wojskami cesarskimi i szwedzkimi; 1630 faktycznie utracił władzę na rzecz Szwedów; po jego śmierci wyniszczone i wyludnione Pomorze Zachodnie objęli Szwedzi, a Polska odzyskała ziemię bytowsko-lęborską.
 Zamki z tym hasłem