Bogusław X
(1454-1532), książę szczeciński i słupski od 1474, wołogojski od 1478, syn Eryka II; 1479 zjednoczył Pomorze Zachodnie; podejmował starania o usunięcie zależności lennej od Brandenburgii; 1491 poślubił córkę Kazimierza IV Jagiellończyka, Annę, popierał Polskę w konfliktach z zakonem krzyżackim; rokowania w sprawie zwierzchnictwa lennego Polski nie powiodły się, ale 1493 Bogusław X uniezależnił się od Brandenburgii; 1521 księstwo zostało przez Karola V uznane za lenno cesarskie, władca za księcia Rzeszy; Bogusław X podjął reformy wewnętrzne, m.in. reorganizację administracji i skarbowości; założył stałą rezydencję książęcą w Szczecinie.
 Zamki z tym hasłem

Sianów
Słupsk
Szadzko
Szczecin