Bobrzanie
plemię ¶l±skie, wzmiankowane tylko w niepewnym dokumencie 1086 (tzw. Dokument praski); zamieszkiwali w X-XI wieku dorzecze górnego i ¶rodkowego Bobru w rejonie Bolesławca.
 Zamki z tym hasłem

Sobieszów