Baszta
Wieża obronna w ciągu murów obronnych lub wolnostojąca, zbudowana na rzucie koła, kwadratu lub wielokąta. Bywała zaopatrzona w hurdycje, machikuły, na różnych wysokościach posiadała strzelnice, a zwieńczona była blankami i kryta hełmem.
 Zamki z tym hasłem