Bastion
Wystająca część głównego wału twierdzy o planie trójkątnym, romboidalnym lub sercowym o otwartej podstawie (szyja). Nisko położony bastion był pełny i posiadał nadszaniec (nasyp zrównany wysokością z otaczającymi twierdzę wałami ziemnymi, umożliwiający obserwację i obstrzał).
 Zamki z tym hasłem