Barok
Włoski styl wywodzący się z dekoracyjnego renesansu. Odznacza się w architekturze monumentalnością, dynamizmem i wybujałością form, kontrastowością oraz bogatą ornamentyką zacierającą przejrzystość budowli. Monumentalizm uzyskiwany jest głównie przez stosowanie 'wielkiego porządku' (pilastry i kolumny obejmujące równocześnie kilka kondygnacji). Bryły budowle miewały kształt raczej nieregularny, wiele środków architektonicznych bywa zastępowanych malarstwem i sztukaterią. W Polsce barok olśniewa bogactwem marmurowych i snycerskich dekoracji we wnętrzach.
 Zamki z tym hasłem