Barnim III Wielki (ok. 1300-1368)
Książę szczeciński od 1344, współrządził z ojcem Ottonem I od 1320; dążąc do uniezależnienia się od Brandenburgii zawierał sojusze z Polską (1325, 1328 i 1337-1348) i Czechami (1337); 1338 uzyskał od Brandenburgii zrzeczenie się zwierzchnictwa nad księstwem szczecińskim za obietnicę sukcesji tronu szczecińskiego w razie bezpotomnej jego śmierci; umowa nie została zrealizowana wobec narodzin następcy Kazimierza III; 1348 uzyskał od Karola IV Luksemburskiego uznanie Pomorza Zachodniego za bezpośrednie lenno Rzeszy, co odsunęło niebezpieczeństwo zwierzchnictwa margrabiów brandenburskich; wykorzystując wojnę domową w Brandenburgii 1349-54 odzyskał wiele zamków i miast w ziemi wkrzańskiej; w obronie sukcesji rugijskiej książąt wołogojskich pokonał 1351 Meklemburczyków pod Schoppendamm i zmusił ich do rezygnacji z Rugii (pokój w Strzałowie 1354); jako sojusznik Luksemburgów wzmocnił pozycję polityczną swego księstwa.
 Zamki z tym hasłem