Barnim I (ok. 1210-1278)
Książę szczeciński od 1235, zachodniopomorski od 1264; prowadził ustawiczne walki (1248-51) z książętami gdańskimi o Sławno i Słupsk oraz wielkopolskimi o tereny nadnoteckie; po utracie ziemi stargardzkiej 1236 i wkrzańskiej 1250 na rzecz Brandenburgii został zmuszony do uznania jej zwierzchnictwa; 1264 po śmierci brata stryjecznego, księcia dymińskiego Warcisława III, zjednoczył Pomorze Zachodnie; akty agresji brandenburskiej spowodowały zawarcie 1273 sojuszu między Barnimem I a książętami wielkopolskimi, przypieczętowanego małżeństwem kssięcia wielkopolskiego Przemysła II z wnuczką Barnima I Ludgardą; popierał rozwój gospodarczy Pomorza Zachodniego.
 Zamki z tym hasłem