Attyka
Wystająca ponad mury budynku niewysoka ścianka z ozdobnym grzebieniem. Attyka w architekturze mogła mieć charakter zarówno obronny (chroniła drewnianą więźbę dachową przed pociskami zapalającymi), jak i ozdobny.
 Zamki z tym hasłem