Arkada, arkady
Szereg łuków wspartych na słupach lub filarach.
 Zamki z tym hasłem