Bracia polscy/Arianie
zwani arianami, w XVII wieku socynianami, zwolennicy antytrynitaryzmu, którzy wyodrębnili się w latach 1562-65 jako tzw. zbór mniejszy (Ecclesia minor) z polskiego Kościoła ewangelicko-reformowanego, odegrali wybitną rolę w sporach teologicznych XVI-XVII wieku (Sz. Budny, F. Socyn), rozwoju szkolnictwa (Pińczów, Akademia Rakowska) oraz nauki i literatury polskiej; obowiązywał ich zakaz sprawowania urzędów, służby wojskowej, posiadania majątków ziemskich korzystających z pańszczyzny; bezwzględnie zwalczani przez działaczy kontrreformacji, oskarżani o sprzyjanie Szwedom w okresie potopu, 1658 dekretem sejmu zobowiązani do przejścia na katolicyzm lub opuszczenia kraju; emigrowali głównie do Holandii i Siedmiogrodu; ich dorobek teologiczny przetrwał w Kościołach unitariańskich; główni przedstawiciele: M. Czechowic, Piotr z Goniądza, Grzegorz Paweł z Brzezin, później prócz Budnego i Socyna J. Crell, A. Wiszowaty.
 Zamki z tym hasłem