Anna Wazówna
(1568 1625), królewna szwedzka, córka Jana III szwedzkiego i Katarzyny Jagiellonki; przebywała w Polsce 1587 89, 1592, od 1598 na stałe; wywierała znaczny wpływ na brata, Zygmunta III Wazę, podtrzymując jego pretensje do tronu szwedzkiego; opiekowała się protestantami; rozbudowała zamek w Golubiu.
 Zamki z tym hasłem