Autorzy Massalski Ryszard 
Tytu│ W sprawie lokalizacji zamku elbl▒skiego w rejonie ulicy Wapiennej 
Dodatek w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Tom XXXIII, 2/1988 
Wydawnictwo  Pa˝stwowe Wydawnictwo Naukowe 
Wydane Warszawa - 1988
ISBN