Autorzy Łużyniecka Ewa 
Tytuł Średniowieczny kościół i klasztor cysterski w Lubiążu 
Dodatek w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Tom XXXIII, 2/1988 
Wydawnictwo  Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
Wydane Warszawa - 1988
ISBN