Autorzy Hoczyk-Siwkowa Stanisława 
Tytuł Rozwój przestrzenny wczesnośredniowiecznego Lublina 
Dodatek w "Archaeologia Historica Polona" Tom 3 
Wydawnictwo  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Wydane Toruń - 1996
ISBN ISBN 83-231-0805-6