Autorzy  
Tytuł Zamek książąt, królów, starostów 
Dodatek w: Kronika Miasta Poznania 2004/4, pod red. Jacka Wiesiołowskiego 
Wydawnictwo  Rada Miasta Poznania, Wydawnictwo Miejskie 
Wydane Poznań - 2004
ISBN ISSN 0137-3552