Autorzy Poliński Dariusz 
Tytuł Źródła archeologiczne do studiów nad późnośredniowiecznym osadnictwem wiejskim w ziemi chełmińskiej 
Dodatek w: Archeologia Historica Polona, Tom 11 
Wydawnictwo  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Wydane Toruń - 2001
ISBN ISBN 83-231-1370-X