Autorzy Grzeszkiewicz-Kotlewska Lidia 
Tytuł Zamek Władysława Jagiełły w Dybowie w świetle badań archeologicznych w latach 1998-2001 
Dodatek w: Rocznik Toruński, Tom 29 
Wydawnictwo  Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Wydane Toruń - 2002
ISBN ISSN 0557-2177