Autorzy Grzybkowski Andrzej 
Tytu│ Kaplica zamkowa w Legnicy 
Dodatek w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Tom XXXII, Zeszyt 2 
Wydawnictwo  Pa˝stwowe Wydawnictwo Naukowe 
Wydane Warszawa - 1987
ISBN ISSN 0023-5865