Autorzy Komorowski Waldemar, Łukacz Marek 
Tytuł Bursa węgierska w Krakowie w okresie średniowiecza i renesansu 
Dodatek w: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, tom XIX 
Wydawnictwo  Ossolineum 
Wydane Wrocław - 1985
ISBN ISSN 0079-3450