Autorzy G³osek Marian 
Tytu³ Dwór murowany w B±kowej Górze 
Dodatek Acta Archeologica Lodziensia, Nr 42 
Wydawnictwo  £ódzkie Towarzystwo Naukowe, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 
Wydane £ód¼ - 1998
ISBN ISSN 0065-0986