Autorzy Durakiewicz Krystyna 
Tytuł Ręka mistrza Andrzeja 
Dodatek w: "Spotkania z Zabytkami", 5/1996 
Wydawnictwo  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Wydane Warszawa - 1996
ISBN ISSN 0137-222X