Autorzy Purc-Stępniak Beata 
Tytuł Pałac w Lubartowie 
Dodatek w: "Spotkania z Zabytkami", 9/1997 
Wydawnictwo  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Wydane Warszawa - 1997
ISBN ISSN 0137-222X