Autorzy Kuba Katarzyna, Kroner Marcin 
Tytu│ Bochotnica - historia i legendy 
Dodatek w: "Spotkania z Zabytkami", 2/1999 
Wydawnictwo  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Wydane Warszawa - 1999
ISBN ISSN 0137-222X